• Vilken byggmetod passar ditt projekt bäst?

  Svara på några enkla frågor i Metodvalsguiden så får du
  tips om en lämplig byggmetod för ditt projekt.

  Detta test är enbart rådgivande i ditt val mellan olika byggmetoder. Börja här

 • INTE VIKTIGT GANSKA VIKTIGT MYCKET VIKTIGT

  Hur viktig är en snabb byggprocess?

  Olika byggmetoder kräver olika lång byggtid. Lösningar med prefabricerade element ger en högre materialkostnad men kortar byggtiden vilket minskar totalkostnaden för projektet.

 • INTE VIKTIGT GANSKA VIKTIGT MYCKET VIKTIGT

  Hur viktig är arbetsmiljön på byggplatsen?

  Många byggmetoder innehåller tunga moment som formarbete, installationer och armering. Prefabricerade lösningar minimerar tunga moment.

 • INTE VIKTIGT GANSKA VIKTIGT MYCKET VIKTIGT

  Hur viktigt är det att minska efterarbetet?

  Fabrikstillverkade element har släta ytor som kan målas direkt efter montering.

 • INTE VIKTIGT GANSKA VIKTIGT MYCKET VIKTIGT

  Hur viktig är byggnadens brandsäkerhet?

  Betong är ett oorganiskt material som generellt har många fördelar jämfört med trä. Bland annat kräver det mindre underhåll och har hög brandsäkerhet.

 • INTE VIKTIGT GANSKA VIKTIGT MYCKET VIKTIGT

  Hur viktig är en resurssnål byggprocess?

  Med prefabricerade lösningar reduceras kostnader för personal, bodar, verktyg, maskiner med mera.

 • INTE VIKTIGT GANSKA VIKTIGT MYCKET VIKTIGT

  Hur viktigt är det att minska andelen manuellt arbete?

  Manuella byggmetoder ställer höga krav på personalens kunskap och erfarenhet. Prefabricerade lösningar är en väg att gå, i synnerhet då tillgången på kvalificerad personal är begränsad.

 • INTE VIKTIGT GANSKA VIKTIGT MYCKET VIKTIGT

  Hur viktigt är det att minimera och koncentrera tiden för el- och vvs-installationer på byggplatsen?

  Med prefabricerade lösningar är elementen förberedda för el- och vvs-installationer när de kommer till byggplatsen. Hantverkarna kan göra klart så snart elementen är på plats.

 • INTE VIKTIGT GANSKA VIKTIGT MYCKET VIKTIGT

  Hur viktig är materialkostnaden jämfört med totalkostnaden?

  Olika typer av prefabricerade lösningar ger en högre materialkostnad, men reducerar samtidigt kostnader för exempelvis personal, bodar, verktyg och maskiner.

 • Ett ögonblick. Vi analyserar dina svar. Ett ögonblick. Vi analyserar dina svar.
 • Den bästa lösningen för ditt projekt är troligen platsgjutning.

  Du har förstått fördelarna med betong och värdesätter låg materialkostnad.

  Om du behöver korta byggtiden och/eller har brist på kvalificerad personal i projektet kan skalvägg/plattbärlag vara ett intressant alternativ.

  Materialkostnaden blir något högre, men projektets totalkostnad blir sannolikt mycket konkurrenskraftig.

  Läs mer här Gör om testet

 • Den bästa lösningen för ditt projekt är troligen prefabricerade element.

  Du har förstått fördelarna med betong och värdesätter att prefabricerade element kortar byggprocessen.

  Byggnaden blir tät tidigt och du kan komma igång med uttorkning och uppvärmning direkt.

  Materialkostnaden blir något högre, men projektets totalkostnad blir sannolikt mycket konkurrenskraftig.

  Kontakta oss gärna för att diskutera ditt nästa projekt Gör om testet

 • Du är en prefab-byggare!

  Du förstår fördelarna med lösningar som effektiviserar byggprocessen och minskar projektets totalkostnad.

  Kontakta oss gärna för att diskutera ditt nästa projekt Gör om testet

EPiTrace logger