Jobba hos oss

Skandinaviska Byggelement är ett företag i framkant. Vi erbjuder arbete i en spännande framtidsbransch.

På Skandinaviska Byggelement är vi på ständig jakt efter fler duktiga medarbetare. Vi är väl medvetna om att våra medarbetare är nyckeln till framgång.

Vi erbjuder kontinuerligt våra medarbetare möjlighet till utveckling och förbättring av kunskaper och färdigheter. Vi erbjuder också olika förmåner och goda möjligheter till friskvård och fritidsaktiviteter.

Handslaget

Vartannat år genomför vi en medarbetarundersökning, Handslaget. Genom denna undersökning får varje enskild medarbetare möjlighet att vara med och påverka, förbättra och utveckla verksamheten.

Kontinuerligt arbetsmiljöarbete

Inom vår koncern ser vi ständigt över vår arbetsmiljö, såväl i våra fabriker som på våra kontor. Det är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi har kontinuerlig uppföljning av ergonomin i arbetsmetoderna. Samtidigt arbetar vi med att höja alla medarbetares kompetens och säkerhetsmedvetenhet för att ytterligare bidra till en förbättrad arbetssituation.

Hälsa och Fritid

Det är viktigt att ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi jobbar med friskprofiler för samtliga medarbetare med åtgärdsprogram efter behov. Inom koncernen erbjuder vi olika förmåner och goda möjligheter till friskvård och fritidsaktiviteter. Vi har en Fritidsverksamhet som regelbundet erbjuder en rad olika aktiviter för innehållsrik fritid, god trivsel och gemenskap.

Ta chansen och jobba hos oss!

Spontanansökan

Tycker du att Skandinaviska Byggelement låter som en intressant och spännande arbetsgivare? 
Har du en bakgrund och yrkesprofil som du tror kan passa in hos oss inom något av våra yrkesområden? 

Skicka din spontanansökan till oss redan idag.

Skicka ett mail till vår personalavdelning karolina.sjoqvist@byggelement.se och berätta om dig själv och dina kunskaper, vilka önskemål du har av arbete inom Skandinaviska Byggelement.

Vi är alltid intresserade av fler duktiga medarbetare. 
Just nu ser vi ett framtida behov av att bl.a rekrytera fler Konstruktörer. 

Konstruktör

För tjänster inom Konstruktion ser vi gärna en tidigare erfarenhet inom liknande yrkesroller och/eller relevant utbildning. Kunskaper inom statistiska beräkningar och dimensionering av bärande stomme för bostadsbyggande ingår i konstruktionstjänster.

EPiTrace logger