Framtiden är flexibilitet

Stomsystem i betong innebär att byggnadens delar, från grund till tak, tillverkas i våra produktionsanläggningar och levereras monteringsfärdiga till byggplatsen. Med rätt mått, på rätt dag, färdiga för slutmontering och förberedda för alla installationer.

Idag är det svårt att få lönsamhet i byggprojekt som kräver stora arbetsinsatser på plats. Därför blir industriella lösningar med prefabricerade delar allt vanligare. Skandinaviska Byggelement är ett av Sveriges ledande företag inom prefabricerade betongelement. Våra stomsystem levereras kompletta och färdiga till byggplatsen, utformade efter dina önskemål.

Stomsystemets fyra delar

Stomsystemet består av skalvägg/massivvägg, plattbärlag samt balkong och ytterväggar.

Skalväggen sparar mycket arbete då den levereras med håltagningar förberedda för el- och vvs-installationer. Den ger en flexibel och stabil konstruktion med sidor som är enkla att måla och tapetsera. Skalväggarna färdiggjuts på plats, massivväggarna anländer färdiggjuten till byggplatsen.

Plattbärlaget är en betongskiva med ingjuten underkantsarmering. Undersidan är slät och färdig att spacklas och målas. Levereras med håltagningar föreberedda för el- och vvs-installationer.

Balkongen levereras monteringsfärdig med fall mot framkant och slät undersida. Välj mellan inspänt och icke inspänt utförande.

Det finns olika typer av ytterväggar. Ytterskivan kan ha olika ytbehandling för att få variation i utseendet, t.ex. puts för fogfri fasad, eller stöpplad/borstad fasad. Välj bakmursvägg när fasaden ska bekläs med t.ex. tegel.

Vackert och sunt med betong

Naturmaterialet betong är ett av världens mest hållbara byggmaterial och samtidigt det mest formbara. Stomsystemet i betong passar alla typer av hus. Elementen ger full frihet i utformningen av byggnaden och materialet har flera fördelar: det är fukttåligt och möglar inte, ger stabila, ljudisolerande konstruktioner samt är brandsäkert och värmelagrande. Betong är dessutom miljövänligt och ger ett behagligt inomhusklimat, bra för allergiker och luftkänsliga personer.

Högsta kvalitet på kortaste tid

Stommar från Skandinaviska Byggelement tillverkas med moderna metoder i våra anläggningar och kommer "just in time" till byggplatsen för att färdiggjutas på plats. Byggnaden blir tidigt tät och uttorkning och uppvärmning kan påbörjas med en gång. Det ger en trygg och kvalitetssäker process med minimal arbetsinsats, utan risk för fukt- och mögelproblem.

Avancerad tillverkning

Skandinaviska Byggelement har ett antal produktionsanläggningar i Sverige.

Vår fabrik i Katrineholm som är en av Europas mest moderna och avancerade fabriker tillverkar skalväggar och plattbärlag med hjälp av robotar som styrs av informationen från ritningsdokumenten. Välutbildad personal övervakar processen för att säkerställa kvaliteten.

Kalmar-fabriken tillverkar balkonger.

Fabriken i Hallsberg tillverkar ytterväggar och massivbjälklag (D-D/F).

Den nordligaste fabriken finns i Bjästa. Det är en allround-fabrik som tillverkar olika typer av kundanpassade betongelement, t.ex. Sjunkvikter, Pelare, Hängselvikter. Här finns ett fast sortiment av produkter. Vissa balkongplattor tillverkas i denna fabrik.

Vår nyaste produktionsenhet i Hallstahammar, som öppnade 2013, tillverkar håldäck, massivväggar och plattbärlag.

EPiTrace logger