Vårt engagemang för miljön

Vi tänker på miljön. Vi gör allt vi kan för att minska påverkan på jorden och har satt upp tydliga mål hur vi ska arbeta. Bland annat hur vi ska spara energi i våra fabriker och hur vi ska bli ännu bättre på miljövänliga transporter. Vi satsar också mycket på ett renare bygge och en bättre arbetsmiljö genom en automatiserad tillverkning.

Litet fotavtryck på jorden

Vi värnar om den miljö vi lever i

Våra produkter har fått högsta betyg av Byggvarubedömningen*. Det är ett glädjande betyg som grundar sig på ett starkt miljöengagemang. Vi sorterar och återvinner exempelvis 100% av våra restprodukter. Vi har inga miljöfarliga utsläpp eller mätbara mängder av farligt avfall. Vi återvinner tvättvatten från produktionen genom ett recirkulerat system. Vi använder grön el och fjärrvärme, och vi ställer höga krav på att våra transportfordon ska vara Euroklassade och använda miljöklassat bränsle. Förarna ska ha utbildning i s.k. sparsam körning - Eco-driving.

Fabriken i Katrineholm

Skandinaviska Byggelements fabrik i Katrineholm är en av Europas modernaste fabriker för tillverkning av betongelement. Det är en fabrik med hög automatiserad tillverkning. Tack vare detta har vi t.ex. minimerat momenten med tunga arbeten. Vi har bra ventilation i fabriken och ett jämnt inomhusklimat året runt. Vi gör kontinuerliga mätningar och åtgärder för att eliminera mängden damm i fabriken. Det är en förhållandevis låg bullernivå och tyst miljö att arbeta i.

Vi jobbar kontinuerligt med att se över vår arbetsmiljö. Det är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi har kontinuerlig uppföljning av ergonomin i arbetsmetoderna. Samtidigt arbetar vi med att höja alla medarbetares kompetens och säkerhetsmedvetenhet för att ytterligare bidra till en förbättrad arbetssituation.

 

*Byggvarubedömningen är ett gemensamt system - en standard - för miljöbedömning av byggvaror, framtaget av de största fastighetsägarna och byggherrarna.
 
EPiTrace logger