Betong - Framtidens Byggnadsmaterial

Betong är ett hållbart material med lång livslängd. Läs artikeln om betong som framtidens byggnadsmaterial.

Betong är ett mångsidigt material. Det finns oändliga möjligheter att utföra en konstruktion tack vare betongens höga hållfasthet, formbarhet och långa spännvidd.
Betong som prefabricerade element ger ytterligare fördelar såsom kortare byggtid och bättre arbetsmiljö.

Betong - Framtidens Byggnadsmaterial (PDF) >>

 

EPiTrace logger