Kapacitetsökning i Katrineholmsfabriken

Vår fabrik i Katrineholm har installerat en del uppgraderingar av maskinparken.

För att öka kapaciteten i fabriken har vi under hösten bland annat installerat ytterligare en avformningsenhet för våra skalväggar.

Tidigare utgjorde denna enhet en flaskhals i fabriken. Med den nya avformningsenheten kommer vi att öka kapaciteten med ca 30%.

Skiftarbete
Idag kör vi produktion i treskift samt ett helgskift, vilket innebär att vi utnyttjar veckans alla dagar till att producera. En av de riktigt stora utmaningarna är att hinna med att underhålla maskinparken trots att vi producerar varje dag.

Bengt Karlsson, produktionschef i Katrineholm säger:
"Detta kan man endast klara om man planerar, det underhåll man måste utföra, på ett bra och effektivt sätt. Tack vare en fantastisk personal som ställer upp och arbetar på udda och besvärliga tider är detta möjligt. Det är personal som inte är rädda för att hugga i lite extra när det behövs."

 

EPiTrace logger