Säkerhetsstämpning

När ett bjälklag gjuts, utförs formstämpningen enligt anvisningar eller ritningar från form- alt plattbärlagsleverantören.

Detta innebär klara och tydliga regler som är enkla att följa.

Vid gjutning av flera bjälklag över varandra, sker stämpning mot det tidigare gjutna bjälklaget. Detta ställer ovillkorliga krav på kunskap om hållfasthetstillväxten i bjälklagen. Stämp måste finnas kvar i flera våningar, eftersom ett bjälklag ensamt inte klarar lasten från det nygjutna bjälklaget. För att inte överbelasta de kvarvarande stämpen i de undre våningarna, måste också en viss arbetsgång med avlastning av stämpen följas.

Säkerhetsstämpning
I de lägre belägna våningarna kan antalet stämp successivt minskas.

Läs vidare i broschyren "Säkerhetsstämpning" >>

EPiTrace logger