OmOss

Välj klokt - välj framtidens byggande

Skandinaviska Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement. Med våra stommar gör du ett klokt och kostnadseffektivt val. Vi levererar monteringsfärdiga element till byggplatsen, vilket kortar byggtiden och minskar kostnaderna. När du väljer en stomme i betong får du dessutom ett miljövänligt material som är beständigt, fukttåligt, ljud- och värmeisolerande, brandsäkert och hälsosamt.

Historik

Skandinaviska Byggelement är ett företag med anor långt tillbaka i tiden. Vi har vårt ursprung i Swerock koncernen, då fabrikerna i Kalmar och Bjästa redan fanns med. 

 

2002 grundades det som idag är Skandinaviska Byggelement.
Sedan 2006 ingår Skandinaviska Byggelement som ett dotterbolag i Peab-koncernen.

 

2003 påbörjades bygget av vår högteknologiska fabrik i Katrineholm. Tillverkningen av skalvägg och plattbärlag startade 2004.

 

2008 byggdes fabriken ut och är idag en av Europas modernaste och mest automatiserade fabriker för industriell tillverkning av prefabricerade betongelement för flerbostadshus, kontor och industri.

 

Sedan 2008 ingår Lättklinkerbetong AB som ett dotterbolag till Skandinaviska Byggelement AB. Lättklinkerbetong tillverkar byggnadselement av betong blandat med lättklinker. Byggnadsprojekten är allt från villagrunder till stora flerbostadshus. Lättklinkerbetong finns med fabrik i Ucklum utanför Stenungsund.

 

Sommaren 2012 förvärvade Skandinaviska Byggelement en fabrik i Hallsberg (f.d. Betongmästarna). Här tillverkas ytterväggar av olika typ samt massivbjälklag, balkonger och kundanpassade element.

 

I januari 2014 startade tillverkningen av håldäck i Hallstahammar.

 

Skandinaviska Byggelement har idag tillverkningsenheter placerade i KatrineholmBjästaKalmarHallstahammaroch Hallsberg samt kontor i KatrineholmNorrköping och Malmö.

EPiTrace logger