Effektivt byggande av hälsosamma hus

Lättklinker är ett rent naturmaterial som passar utmärkt till grunder, bjälklag, väggar och stomsystem.

Lättklinkerbetong tillverkar en mängd prefabricerade produkter som ger hälsosamma byggnader och effektiva byggprocesser.

Lättklinker tillverkas av kalkfattig lera, upphettad till över 1 000 grader. I processen expanderar leran och små luftfyllda celler bildas inne i lättklinkerkulan. Samtidigt blir kulans yta så varm att den bildar ett tätt, keramiskt skal. Kulorna innehåller en stor andel luft vilket ger dem utmärkta isolerande egenskaper.

Optimerade material

Genom att kombinera lättklinkerkulor av olika storlekar optimeras materialen för hållfasthet och isoleringsförmåga, allt efter användningen. Våra prefabricerade element i lättklinkerbetong tillverkas för grund, källare, väggar, bjälklag och stomsystem.

Giftfritt och säkert

Fördelarna med lättklinkerbetong är flera. Det innehåller ingen formaldehyd, radon eller allergiframkallande ämnen. Det är brandsäkert, ljudisolerande, värmelagrande, har lång livslängd och tål stora belastningar. Dessutom ger det en innervägg där du lätt hänger upp även tunga saker - säg hej då till mollyplugg!

Kreativt och ekonomiskt

Vi utformar ditt lättklinkerhus som du vill ha det - materialet tillåter obegränsad kreativ frihet. Att bygga med prefabricerade element är ekonomiskt eftersom de tidskrävande momenten färdigställs i rationella industriprocesser i vår fabrik.

Förberedda för färdigställande

Elementen kommer "just in time" till byggplatsen, förberedda med hål för el- och vvs-installationer. De är färdiga för målning eller annan ytbehandling. Elementen levereras släta som standard, men kan beställas borstade eller stöpplade.

Läs mer om Lättklinkerbetong >>

Lättklinkerbetong AB


Sedan sommaren 2008 ingår Lättklinkerbetong AB som ett dotterbolag till Skandinaviska Byggelement AB.

Lättklinkerbetong har en fabrik i Ucklum utanför Stenungsund samt ett kontor i Magra norr om Alingsås.

Mer om Lättklinkerbetong >>

EPiTrace logger