Håldäck (HDF)

Ett lätt bjälklag med långa spännvidder för bl.a. kontor, affärs- och industrilokaler.

Håldäck är ett förspänt bjälklag med längsgående hål vilket innebär att det är ett förhållandevis lätt betongbjälklag.

Plattan har långa spännvidder, vilket både minskar behovet av antalet bärande konstruktioner samt ger stora möjligheter till flexibla planlösningar.

Tack vare sin materialsnålhet och bärkraft är håldäck ett kostnadseffektivt bjälklag med brett användningsområde.
Det är ett bra val när man har stora ytor med som ska täckas med bjälklag, t.ex. industri-, kontors- och affärsbyggnader.

EPiTrace logger