Massivbjälklag (D/F-platta)

Massiva betongbjälklag ger mycket god dämpning av buller samt har mycket goda brandtekniska egenskaper.

Massivbjälklag är ett färdiggjutet förspänt bjälklag som är färdigt att monteras vid leverans till byggplatsen.

Avloppsbrunnar och balkonginfästningar gjuts in i bjälklaget i fabrik, vilket minskar efterarbetet. Man får snabbt stabilitet, vilket ger kortare byggtid.

Undersidan är slät och färdig att målningsbehandlas. Det massiva bjälklaget ger goda ljud- och brandegenskaper och passar bra till bostadsbyggnader.

Kontakta våra projektledare, så pratar vi igenom vilka möjligheter du har. Vi är din kompletta stomleverantör.

EPiTrace logger