Plattbärlag - Ger en kortare byggtid

Plattbärlagen är färdiga att montera. Du slipper formarbete och förenklar installationer och armering. Halva jobbet är redan gjort på fabriken. De prefabricerade elementen pågjuts på plats och kortar byggtiden.

Plattbärlaget består av en betongskiva med all underkantsarmering ingjuten. Undersidan är slät och färdig att spacklas och målas. Elementet är förberett för installationer och färdiggjuts på plats tillsammans med väggen för att få en flexibel och stark konstruktion. Det enda du behöver göra är att komplettera installationerna och armeringen innan du gjuter till önskad bjälklagstjocklek. Använder du även våra skalväggar kan du gjuta allt i en följd. Då får du ett platsgjutet byggsystem som både är snabbt och kostnadseffektivt.

Användandet av plattbärlag innebär att du slipper oljiga formytor som orsakar halkskador och en ökad miljöpåverkan samt erhåller ett renare bygge och en kortare byggtid vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Vi levererar ”just in time” enligt dina önskemål. Plattbärlaget lyfts på plats med kran och monteras enkelt med egen personal.

Vi projekterar i 3D och förser dig med det ritningsunderlag som behövs.

Vi levererar hela stommen!
Plattbärlagen ingår i vårt stomsystem tillsammans med yttervägg, skalvägg och balkong.

Kontakta våra projektledare, så pratar vi igenom vilka möjligheter du har.
Vi är din kompletta stomleverantör.

EPiTrace logger