Hissgrop

Produkten hissgrop används som grund för en hisschakt. Hissgropen monteras tidigt i en byggprocess och gjuts samman med bottenplattan.

Våra hissgropar består av fem olika element, en bottenplatta samt fyra väggsidor, som gjuts samman till en komplett hissgrop. Vid sammangjutning används bentonit i samtliga gjutskarvar för att säkerställa en vattentät fog.

Specifikationer
• Väggsidans tjocklek 200 - 250 mm.
• Bottenplattans tjocklek 250 - 300 mm.
• Vikt ca 7-11 ton.
• Belastning 3000 kN/m

Hissgropen kan tillverkas med eller utan avstängare.Vid val utan avstängare lämnas en slät yta upptill på hissgropen.

Uppstickande armering bockas in i bjälklag eller in i ovanpåsittande skalvägg så hissgropen integreras i byggnadsdelen.

Vi erbjuder en skräddarsydd produkt för kundens önskemål både vad gäller mått och utförande.

EPiTrace logger