Bullerdämpande element för järnväg

S-bloc har utvecklats av Z-bloc Norden AB och är en låg spårnära bullerskärm som används för att dämpa buller ifrån spårbunden trafik.

S-bloc består av ett betongblock, med en ingjuten absorbent som består av 94 % återvunnet glas. Hela skärmen är underhållsfri och tålig samt har mycket god bullerdämpning (cirka 8-12 dB).

Höjd och placering av S-bloc i förhållande till spåret, är detsamma som för en perrong. S-bloc utgör därför inga störande inslag i miljön och varken omkringboende eller tågresenärerna får sikten skymd.

Denna produkt tillverkas i vår fabrik i Bjästa.

Läs mer om S-bloc på www.zblocnorden.se

 

EPiTrace logger