Sjunkvikter - Förankring av bottenledningar

För att förankra ledningar på botten av sjöar och vattendrag och hindra dessa från att flyta upp eller flytta sig från den tänkta dragningen, används sjunkvikter.

Oftast utförs utläggning av ledningar direkt på vatten sommartid.
Det förekommer dock utläggning av ledningar även vintertid. 

Under vintern när det är is, monteras sjunkvikter på ledningen. Därefter sågas isen upp så att en ränna bildas och ledningen kan sänkas ner i vattnet.

Ledningarna flyter till en början - även med vikterna påmonterade eftersom de är luftfyllda, d.v.s. båda ändar av vikten är igenpluggade.

För att sänka vikten och ledningen till botten, släpps luft ut i en änden samtidigt som vatten släpps in i den andra.

Denna produkt tillverkas i vår fabrik i Bjästa.

 

EPiTrace logger