LK Våtrumsvägg

Lättklinkerbetong är helt okänsligt för fukt vilket gör LK Våtrumsvägg lämplig som innervägg i våtutrymmen.

Enkel ytbehandling med bredspackling.

Tjocklek = 100 mm

 

EPiTrace logger