Skalvägg - Spar tid på byggplatsen

Skalväggen spar tid och arbete på byggarbetsplatsen. Du slipper formarbete, installationer och armering. Mer än halva jobbet är redan gjort på fabriken. Den prefabricerade skalväggen färdiggjuts på plats.

Skalväggen har två färdigarmerade betongskivor som är sammanbundna med ingjuten armeringsstege. Vi anpassar väggen helt efter dina önskemål. Skalväggen färdiggjuts på plats för att ge en flexibel och stabil konstruktion.

De formgjutna sidorna innebär inget efterarbete. Väggen sparar mycket arbete och tid på byggarbetsplatsen då den är förberedd för el och ventilation när den levereras. Använder du även vårt plattbärlag kan du gjuta allt i en följd. Då får du ett platsgjutet byggsystem som både är snabbt och kostnadseffektivt.

Användandet av skalvägg innebär att du slipper oljiga formytor som orsakar halkskador och en ökad miljöpåverkan samt erhåller ett renare bygge och en kortare byggtid vilket bidrager till en minskad miljöpåverkan.

Vi levererar ”just in time” enligt dina önskemål. Väggarna lyfts på plats med kran och monteras enkelt med egen personal.

Vi projekterar i 3D och förser dig med det ritningsunderlag som behövs.

Vi levererar hela stommen!
Skalväggen ingår i vårt stomsystem tillsammans med yttervägg, plattbärlag och balkong.

Kontakta våra projektledare, så pratar vi igenom vilka möjligheter du har. Vi är din kompletta stomleverantör.

EPiTrace logger