Kv. Tegnérlunden, Västerås

Kvarter Tegnérlunden i utkanten av Västerås är ett projekt där vi levererar betongelement till sex huskroppar.

Huskropparna som vi levererar till är ämnade som flerbostadshus med varierande antal våningar från fem våningsplan till tio. 

Kvarteret Tegnérlunden är ett helt nytt bostadsområde som i sin helhet kommer bestå av ca 220 bostadsrättslägenheter. Husen som byggs varierar mellan lägre hus om fyra till sex våningar samt ett antal punkthus på upp till 10 våningar.

Skandinaviska Byggelement levererar skalväggar, plattbärlag, massivväggar och balkonger till Tegnérlunden 1-2, 3-6, 12-13 och 14-15. 

Fakta

Skalvägg 9550 kvm Plattbärlag 16180 kvm Massivvägg 90 kvm Balkong 2410 kvm november 2014 - september 2017 Peab Sverige, Västerås
EPiTrace logger