Kv. Torget, Sollentuna

Projektet omfattar ett flerbostadshus med 118 lägenheter samt 40 platser på vårdboende fördelat på tolv trapphus.

Huset byggs ovalt med en innergård och garage under. Det är sex våningar med undantag för tre av trapphusen som även har en sjunde våning.

Huset byggs med plattbärlag och skalvägg vilket kortar byggtiden och även besparar yrkesarbetarna tungt och krävande arbete.

Även efterarbetet minimeras. Skalväggarna har fina släta ytor som sparar arbetsmoment och gör att tapetsering och målning kan påbörjas tidigare.
Tillsammans med plattbärlaget får man snabbt en platsbyggd betongstomme med hög kvalitet och stabilitet.

Just denna byggplats ligger centralt placerad i Sollentuna vilket innebär liten ledig markyta att lossa gods på. Leveranserna har noga planerats och det krävs att tider hålls.
Leveranssäkerhet tillsammans med kvalitet utgör de viktigaste kriterierna för att projektet ska få rätt ekonomi.

Fakta

Plattbärlag 15.000kvm Skalvägg 7.800kvm feb 2011 - nov/dec 2011 NCC Construction AB, Solna
EPiTrace logger