Vallås Torg, Halmstad

När HFAB förnyar Vallås centrum levererar vi på Skandinaviska Byggelement delar av den prefabricerade betongstommen.

Ca 140 nya hyresrättslägenheter byggs i det projekt som kallas Vallås Torg. Totalt består projektet av tre mindre kvarter med flerbostadshus om tre till fyra våningar. 
Till projektet levererar vi stora delar av bjälklaget i form av plattbärlag samt balkonger och loftgångsplattor.
Peab Bygg i Halmstad har av Halmstad Fastighets AB fått uppdraget att bygga Vallås Torg. 
Den tredje februari 2017 sattes spaden i marken för detta projekt som beräknas stå inflyttningsklart under våren 2018. Vi på Skandinaviska Byggelement levererar mellan mars och juli 2017.

Fakta

Plattbärlag 9700 kvm Balkong och loftgång 980 kvm februari 2017 - april 2018 Peab Bygg, Halmstad
EPiTrace logger