Victoria Park, Malmö

Ett byggprojekt i olika etapper för att exploatera området kring kalkbrottet i stadsdelen Limhamn i Malmö.

Victoria Park är bostadsrätter som prioriterar hög standard, aktiviteter och service . s.k. livstilsboende.

Skandinaviska Byggelements insats innefattar etapp 2 och etapp 4 samt vårdenheten. Första leveranserna gjordes under våren 2009 och de sista i oktober 2011.

Lättklinkerbetong levererade putsbärarvägg till delar av vårdenheten.

Till etapp 2 tillverkades även balkar från vår fabrik i Katrineholm.

Fakta

Plattbärlag 19.700kvm Skalvägg 8.125kvm Putsvägg 1.000kvm april 2009 - okt 2011 Peab Sverige AB, Malmö
EPiTrace logger