Kuggen, Göteborg

En spektakulär byggnad med stark arkitektonisk form som växer på höjden. Kuggen består av 190 kuggar, där en kugge är en kontorsmodul.

Kuggens översta våningsplanen är större än de nedre. Genom att ”förskjuta” byggnaden kragar den ut åt syd. På så sätt skuggar den sig själv och skapar på ett effektivt sätt ett bra inneklimat, vilket reducerar behovet av kyla under årets varma månader.

Kuggen ska vara en mötesplats för aktörer från akademi, näringsliv och samhälle. Byggnaden innehåller verksamheter som driver och utvecklar innovation och entreprenörskap.

Fakta

Plattbärlag 5.540kvm Skalvägg 1.780kvm mar 2010 - jun 2011 Peab Sverige AB, Göteborg
EPiTrace logger