MMC - Moving Media Center, Malmö

Malmös nya centrum för kreativitet, kunskap och verksamheter inom mediabranschen. MMC byggs delvis in i en av de existerande varvsbyggnaderna på det före detta Kockums-området och delvis som en ny byggnad mot den gamla Torrdockan.

Skalväggselementen till entrén är 5,3m höga. Vår standardhöjd är normalt 3m. Väggarna monterades med hjälp av mobilkran.

Väggarna, och även plattbärlagen, är färdiga från fabrik med ursparningar för dörrar, fönster och installtioner.

Fakta

Plattbärlag 5.200kvm Skalväggar 810kvm jan 2011 - maj 2011 Peab Sverige AB, Malmö
EPiTrace logger