Posthornet, Lund

Projektet Posthornet 1 ligger i centrala Lund precis intill centralstationen.

Posthornet 1 består av två huskroppar på vardera sju respektive sex våningsplan. De båda huskropparna kommer att dela tekniska system så som källare och garage.

Till detta projekt levererar vi håldäcksbjälklag samt massivväggar, skalväggar och balkonger som delar av stommen. Fasaderna kommer senare bekläs med tegel i olika färger.

Projektet är en kontorsbyggnad som kommer inrymma både butiks- och kontorslokaler.

Fakta

HDF 13000 kvm Massivvägg 4500 kvm Skalvägg 400 kvm    Balkong 100 kvm juli 2016 - april 2018 Peab Sverige, Malmö
EPiTrace logger