Våffelstuga, Romme Alpin

På skidanläggningen Romme Alpin i Borlänge bygger man en helt ny våffelstuga på Snöberget med plats för över 300 gäster.

Då arbetsplatsen är belägen på skidanläggningens högsta del så har det inneburit att Skandinaviska Byggelement inte kunnat leverera med lastbil och släp ända fram till arbetsplatsen.

Omlastning har skett till mindre lastbilar och större element med längder upp emot 10 meter och vikter på 10 ton har transporterats på maskintrailer efter traktor.

Se film från bygget här >>

Läs mer om projektet och se fler bilder på rommealpin.se >>

Fakta

SW-vägg HDF DF-bjälklag juni 2013 - 1 nov 2014 Grytnäs Projekt AB, Borlänge
EPiTrace logger