Villa Thuresson, Malmö

En privat villa byggd med yttervägg, LK Fasadvägg, från Lättklinkerbetong. Det är en sandwichvägg med betong på båda sidor om en högisolerande kärna av cellplast.

Den utvändiga sidan av LK Fasadvägg, är en färdig underhållsfri yta som enkelt kan målas.

Husets innerväggar är massiva lättklinkerbetongväggar och kan behandlas enkelt med spackling, målning eller tapetesering.

Plattbärlaget pågjuts på plats vilket ger ett "tyst" bjälklag.

Vid leverans av väggarna finns hål för fönster och dörrar samt ventiler och eldosor, anpassade efter kundens önskemål. Det innebär att huset kan färdigställas snabbare.

Läs mer om Villa Thuresson i vårt nyhetsblad 2011/Nr1 >>

Fakta

Plattbärlag 100kvm Fasadvägg 250kvm Massivvägg 40kvm Balkong 3kvm jan 2011 - juni 2011 Privat - Matz och Maria Thuresson
EPiTrace logger